Tag Archives: reklam

Mäklarskylt med LED

Mäklarskyltar är en populär gatupratare bland mäklare eftersom man kan placera ut de framför en fastighet för att påvisa att det är en visning på gång eller ett objekt till salu. Det finns andra alternativ än gatupratare som man kan använda men det är inget som slår en vanlig mäklarskylt. Mäklarskylt är helt enkelt en liten gatupratare som har plats för ett budskap som är i A3-format. Fördelen med en sådan gatupratare är att de är så pass små att man kan bära de med bara en hand vilket gör de oerhört praktiska.


Sådana små gatupratare/mäklarskyltar har funnits i många år och har i regel alltid sett likadana ut, även om det finns lite små designändringar mellan leverantörerna. Nu finns det däremot en ny mäklarskylt/gatupratare som kom för ett par månader sen. Det är en liten gatupratare som är bakgrundsbelyst. Det gör att ens budskap syns väldigt tydligt när det är mörkt ute. I Sverige är den framförallt bra att ha under hösten och vintern då det blir mörkt ute tidigt på dagen.
En bakgrundsbelyst gatupratare syns på väldigt långt avstånd när det är mörkt. Nackdelen en bakgrundsbelyst gatupratare är däremot att budskapet inte syns speciellt bra när det är ljust ute. Det är för att materialet är lite genomskinligt, annars skulle inte bakgrundsljuset lysa igenom. På dagen syns den därför inte lika bra. Den enkla lösningen är att iså fall har två budskap. Då har man det ena budskapet på dagen och sedan byter man budskap på kvällen och sätter då på batteriet på sin gatupratare.


Batteriet har bra styrka i ungefär ett dygn och behöver sedan laddas. Man låter dock sällan en gatupratare stå ute under natten på grund av stöldrisk så därför behöver man kanske bara ladda batteriet en gång i veckan.


Mäklarskylten har bara funnits under begränsad tid på marknaden så därför vet man väldigt lite om hur bra de presterar i verkligen. En potentiellt dålig sak är att batteriet sitter utsatt för väder och vind vilket gör en lite tveksam till hållbarheten. I övrigt så verkar det vara en väldigt bra gatupratare för mäklare. Det fungerar dock inte att använda vanligt papper när man vill ha den bakgrundsbelyst, det behövs nämligen ett speciellt material och tryck. Besök ditt lokala tryckeri för att få hjälp med trycket.

Via: Trotoarpratare.org

Profilkläder – fördelar och nackdelar

En bra och kostnadseffektiv marknadsföring är vad alla företagare söker, många investerar enorma summor på annonsering i tidningar och reklamsnuttar i tv och visserligen är det ett effektivt sätt att marknadsföra sig men för de flesta mindre och medelstora företagen är dessa två alternativ inte förenligt med den budgeten företagen kan lägga på marknadsföring. Profilkläder å andra sidan är ett billigt och effektivt sätt att marknadsföra sitt företag på, men är ett betydligt mindre skyltfönster och kräver ett större personligt ansvar av företaget.

profilkläderDe som bär företagets profilkläder är i detta fallet skyltdockan och representerar genom sitt uppträdande och sin person företaget vilket givetvis är både mer förtroendeingivande men kräver samtidigt en hel del tanke och diskussion innan personen klär på sig rollen som representant. Profilkläder ser man ofta ute på stan och på andra allmänna platser och det är därför avgörande hur den personen för sig om företaget gynnas eller inte av denna typ av marknadsföring. Profilkläder kan inte jämställas men dock jämföras med de dyra kedjornas märkeskläder där loggotypen på exempelvis t-shirten berättar något om personen som bär den. En diesel-tröja med stort tryck på bröstet väljer en viss typ av människor att bära, anledningen till det är inte så ofta kvalitén av tröjan utan statussymbolen som det dyra märket medför. En person som bär en dyr reklamtröja med ett tryck på visar genom att bära den att denne är välbärgad eftersom han eller hon har råd med en sådan dyr tröja, företaget som står bakom tröjan gynnas givetvis av att välbärgade personer ser deras plagg som en statussymbol eftersom att det ger medför att de på detta sätt får dessa personer att göra reklam för företaget. Vissa märken kopplas helt enkelt samman till vissa kretsar och vissa sammanhang, vilket profilkläder också gör. Skillnaden är dock att vi kanske inte dömer ut hela företaget för att en odräglig person bär en dielse-tröja, vilket vi med större sannolikhet gör om en person från ett mindre företag som bär företagets profilkläder agerar olämpligt.

Dock finns det exempel på vissa märken som tagits över av vissa grupperingar och som vi sammankopplar med ett bättre eller sämre ideal, exempelvis finns det trender som många sammankopplar med huliganer, där pikétröjor med Henry Loyd emblem kan vara ett sådant exempel. Dock kan det inte ses som ett allmänt omdöme, men visst finns det grupperingar där vissa märken på kläder och kängor (get-a-grip) står högre i rang än andra. För att återgå till profilkläder och dess påverkan på företagets målgrupp och eventuella kunder så är det tydligt att det har påföljder, goda eller sämre beroende på hur personen med kläderna agerar. Många företag har därför som policy att profilkläder endast får bäras i arbetet, för att på så sätt skilja sak från person. Det underlättar givetvis för den personal som bär företagets profilkläder och kan därmed underlätta för företaget i sig. Andra företag väljer att tillåta sina anställda att bära dem även privat eller till och från arbetet, vilket förutsätter att det finns ett starkt förtroende mellan ledning och anställda. Att tillåta sin personal att bära profilkläder privat ger företaget en större möjlighet att nå ut till nya kunder eftersom att vi omedvetet lagrar de symboler vi i vardagen utsätts för. Konsekvenserna för hur detta påverkar företaget är därför helt beroende av personens uppträdande. Med anledning av de risker och fördelar som bärandet av profilkläder kan komma att medföra är det därför viktigt att personalen själva får välja om de kan ta ansvaret att bära dem privat, något tvång rekommenderas därför inte. Samma sak gäller givetvis bilar med företagslogga på, körs denna privat, det vill säga utanför arbetet, så är det viktigt att chauffören är medveten om hur han eller hon uppfattas i trafiken.

Blir du omkörd i vansinnes fart av en företagsbil eller för den delen påkörd är sannolikheten stor att du i framtiden kommer att sammankoppla företaget med just den negativa bild som uppstod i den situationen, sannolikheten att du därefter berättar för din omgivning om din upplevelse av företaget är rätt säker och konsekvensen blir därför att den negativa bilden om företaget sprids. Profilkläder är sammanfattningsvis ett både billigt och bra sätt att marknadsföra sitt företag genom, men det krävs att man inom företaget kommer överens om hur och när kläderna ska bäras, det vill säga när personalen är anställda och företräder företaget och när de är privatpersoner. Gränsdragningen kan vara svår att dra, men när ni väl kommit fram till vad som känns bäst för alla inblandade så är det en billig marknadsföringsinvestering.